Welkombij voetbalclub Koninklijke Hove Sport

Racisme

Nieuwsbericht van 09/10/2015


Er is binnen onze club geen plaats voor racisme!

Afgelopen zondag 4/10 was er na de wedstrijd Hove Sport – Burcht (Seniors Heren) een incident tussen spelers van Burcht en supporters van Hove waar mogelijks racistische uitlatingen vanwege supporters (?)  van Hove aan de basis lagen. Door het onmiddellijke en rustbrengende optreden van de begeleiders/spelers van zowel Hove Sport als Burcht werd een escalatie vermeden.

Ik wil hierover als voorzitter van Hove Sport  in de scherpste bewoordingen mijn ongenoegen uiten.  Racisme zit niet in de genen van deze club!  Wij hebben op dat vlak ook geen historiek en ik wil dat graag zo houden!  Iedereen verdient respect ongeacht kleur, afkomst, religie, sociale klasse,…  Racisme kan/mag tevens nooit gebruikt worden als reactie op mogelijke provocaties. 

De scheidsrechter van dienst heeft laten weten dat er nog een verslag zou volgen.  Ook de afgevaardigde van Burcht ging dit melden aan de Bond.   Los van enige financiele of sportieve consequentie van dit incident,  wil ik iedereen binnen onze club nog het volgende meegeven:

  • Trainers/begeleiders/spelers doen er alles aan om racisitisch gedrag/uitlatingen te bannen van de velden
  • Supporters hebben zich te houden aan de interne regels van Hove Sport: we dulden geen racistische of kwetsende spreekkoren/uitlatingen
  • Indien zulk gedrag aanleiding geeft tot financiele, administratieve en/of sportieve sancties zal dit verhaald worden op de aangeduide overtreders en/of zal de procedure tot stadionverbod worden opgestart.  
  • We behouden ons het recht voor om iedereen die zich binnen de club publiekelijk racistisch opstelt, te weigeren via stadionverbod.

Ik reken er op dat IEDEREEN deze eenvoudige regels zal volgen.  Ik zal niet toelaten dat het imago van Hove Sport via racisitisch gedrag  wordt bezoedeld!

Sportieve groeten,

Eric Serrien
Voorzitter Hove Sport